About Us

Carsten Buhl ApS was established in 1996. 

Today, we work exclusively with the development of design and sales to manufacturers and factories both at home and abroad. 

Implementing sustainability in our work is for us logical and indispensable. Therefore, we seek to develop objects that spring from a real need and therefore serve a practical purpose. At the same time, our designs are executed in a quality that does not call for replacement after a short time of use, but which can last a lifetime and even be passed down to future generations. 

We primarily develop furniture in close collaboration with skilled manufacturers, and we also occasionally work with the development of other types of products, where the desire is a design-attractive expression that not only looks delicious, but also meets some practical requirements.    

In short: we combine the beautiful look with the practical use. 

Om os

Carsten Buhl ApS er etableret i 1996. 

I dag arbejder vi udelukkende med udvikling af design og afsætning til producenter og fabrikker i både ind- og udland. 

At implementere bæredygtighed i vores arbejde er for os logisk og uundværligt. Derfor søger vi at udvikle objekter, der udspringer af et reelt behov og derfor tjener et praktisk formål. Samtidig udføres vores designs i en kvalitet, der ikke kalder på at blive skiftet ud efter kort tids brug, men som kan vare livet ud og endda gå i arv til kommende generationer. 

Primært udvikler vi møbler i tæt samarbejde med dygtige producenter, og desuden arbejder vi ind imellem med udvikling af andre typer produkter, hvor ønsket er et designmæssigt attraktivt udtryk, der ikke alene ser lækkert ud, men som også opfylder nogle brugsmæssige krav. 

Kort sagt: Vi forener det smukke med det praktiske.  

Annemette Buhl

Brand Manager.
Cand. Scient. Master of Science, University of Copenhagen, 1994,
Merkonom, Niels Broch.
Bachelor in Marketing Communication, Copenhagen Business School, CBS, 2001.

With experience from the pharmaceutical industry, Annemette works with analysis of companies and market situations with a view to business development and strategy selection. Development of communication strategies. Development of marketing and sales strategies.
Direct sales and development of long-term customer relationships. Responsible for marketing and SOME.

Brand Manager.
Cand. Scient. cand. scient., Københavns Universitet, 1994,
Merkonom, Niels Broch.
Bachelor i Markedskommunikation, Copenhagen Business School, CBS, 2001.

Med afsætning i medicinalbranchen arbejder Annemette med analyse af virksomheder og markedssituationer med henblik på forretningsudvikling og strategivalg. Udvikling af kommunikationsstrategier. Udvikling af marketing- og salgsstrategier.
Direkte salg og udvikling af langsigtede kunderelationer. Ansvarlig for markedsføring og SOME. 

Carsten Buhl

Cand Arch. Architect.
Carsten Buhl is a Danish architect and furniture designer born in 1965 and educated as a furniture architect from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 1993. First as an employee of Rud Thygesen and Johnny Sørensen and since 1996 with his own design studio. 

Throughout Carsten Buhl's works, is a clear extension of the Danish and Scandinavian design tradition, where the goal always is to create furniture and products that combine the simple and beautiful with the practical use.

Carsten Buhl er en dansk arkitekt og møbeldesigner født i 1965 og uddannet møbelarkitekt fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 1993. Først som ansat hos Rud Thygesen og Johnny Sørensen og siden 1996 med egen tegnestue. 

Gennemgående for Carsten Buhls værker, er en klar forlængelse af den danske og skandinaviske designtradition, hvor målet altid er at skabe møbler og produkter, der forener det enkle og smukke med det praktisk anvendelige.

CV

Profile Brochure

Rev. 2022-05

Open PDF